TW  เราเป็นผู้นำในด้าน การสรรหาแรงงานและทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร (One Stop Service for Manpower Recruitment) ภายใต้การบริหารงานโดยคุณวชิระ สำเร็จตระกูล ผู้มีประสบการณ์ด้านสรรหาแรงงาน ตั้งแต่ปี ..1992 ด้วยประสบการณ์และความชำนาญทางด้านตลาดแรงงาน คุณวชิระ จึงเล็งเห็นความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะพัฒนา การสรรหาแรงงานและทรัพยากรบุคคล ที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

TW เรามีใบอนุญาติในการประกอบธุรกิจทั้งจัดหางานให้คนหางานทั้งนำเข้าและส่งออก

TW ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานมากว่า 27 ปี

TW มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาและแนะนำงานที่เหมาะสมตรงตามความถนัด

TW มีทีมงานประจำที่"สาขาต่างประเทศ"คอยให้ความช่วยเหลือ 

TW เปิดศูนย์จัดส่งแรงงานครอบคลุม 4 ประเทศ เพื่อมาทำงานที่ประเทศไต้หวัน”(ประเทศไทย

ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม และประเทศญี่ปุ่น)

TW บริการด้านแรงงานแบบครบวงจร (One Stop Service)

TW เราเน้นการบริการที่ซื่อสัตย์ และจริงใจ กับลูกค้าเป็นสำคัญ

TW ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน (ฟรี)