บริการจัดหางานให้แรงงานไทยไปทำงานที่ต่างประเทศ

อ่านต่อ...

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว และกัมพูชา(MOU)

อ่านต่อ...

บริการจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ

อ่านต่อ...

บริการจ้างเหมาแรงงานและเป็นที่ปรึกษาทางด้านงานทรัพยากรบุคคล

อ่านต่อ...

TW Manpower Group เป็นผู้นำในด้าน “การสรรหาแรงงานและทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร (One Stop Service for Manpower Recruitment)” ภายใต้การบริหารงานโดยคุณวชิระ สำเร็จตระกูล ผู้มีประสบการณ์ด้านสรรหาแรงงาน ตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 ด้วยประสบการณ์และความชำนาญทางด้านตลาดแรงงาน คุณวชิระ จึงเล็งเห็นความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะพัฒนา การสรรหาแรงงานและทรัพยากรบุคคล ที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

TW Manpower ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานมากว่า 26 ปี

TW Manpower มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาและแนะนำงานที่เหมาะสมตรงตามความถนัด

TW Manpower มีทีมงานประจำที่"ประเทศไต้หวัน"คอยให้ความช่วยเหลือ 

TW Manpower เปิดศูนย์จัดส่งแรงงานครอบคลุม 6ประเทศ เพื่อมาทำงานที่“ประเทศไต้หวัน”

(ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม และประเทศญี่ปุ่น)

TW Manpower บริการด้านแรงงานแบบครบวงจร (One Stop Service)