บริการจัดหางานให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ

อ่านต่อ...

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว และกัมพูชา(MOU)

อ่านต่อ...

บริการจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ

อ่านต่อ...

บริการจ้างเหมาแรงงานและเป็นที่ปรึกษาทางด้านงานทรัพยากรบุคคล

อ่านต่อ...


TW Manpower ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ยาวนานมากว่า 26 ปี

TW Manpower มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาและแนะนำงานที่เหมาะสม ตรงตามความถนัด

TW Manpower มีทีมงานประจำ ที่"ไต้หวัน" คอยให้ความช่วยเหลือ 

TW Manpower เปิดศูนย์จัดส่งแรงงาน ครอบคลุม 4 ประเทศ (ไทยอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม) เพื่อมาทำงานที่ “ไต้หวัน”

TW Manpower บริการด้านแรงงานแบบครบวงจร (One Stop Service)