สัญลักษณ์องค์กร และความหมายของตราสัญลักษณ์

สัญลักษณ์องค์กร (Design Concept) แนวคิดการออกแบบ

            ความเป็น TW ที่ถูกโอบล้อม ด้วยวงแหวน ซึ่งเป็นตัวแทนของทีมงาน พันธมิตร และลูกค้า ที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้ TW เติบโต แข็งแกร่ง ก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ (รูปโลก)อย่างยั่งยืน (พื้นหลังสีน้ำเงิน)


ความหมายของตราสัญลักษณ์    

Tมาจาก Thailand ซึ่งเป็นที่ตั้งของ TW Manpower (Head Office)
Wมาจาก อักษรภาษาอังกฤษ ตัวแรก ของคุณวชิระ (Wachira)
วงแหวนทีมงาน พันธมิตร และลูกค้า ที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้ TW เติบโต แข็งแกร่ง
โลกตัวแทนของเป้าหมาย 
ความหมายของสี

สีขาวความจริงใจ ความซื่อสัตย์
สีส้มความตื่นตัว กระฉับกระเฉง
สีน้ำเงินความมั่นคง และความยั่งยืนขององค์กร