ข้อดีเมื่อทำงานกับ TW Taiwan


    ทางเรามีแรงงานให้บริการใน 4 เช่น ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์  ประเทศอินโดนีเซีย ไม่ว่าจะเป็นแรงงานประเทศไหน ทางเราสามารถจัดหาและบริการคุณได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเรามีศูนย์ประสานงาน ที่คอยให้ความร่วมมือและบริการด้านต่างๆ ในทุกๆประเทศ (ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์  ประเทศอินโดนีเซีย)