ข้อดีเมื่อทำงานกับ TW Taiwan


    ทางเรามีแรงงานให้บริการใน 4 เช่น ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์  ประเทศอินโดนีเซีย ไม่ว่าจะเป็นแรงงานประเทศไหน ทางเราสามารถจัดหาและบริการคุณได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเรามีศูนย์ประสานงาน ที่คอยให้ความร่วมมือและบริการด้านต่างๆ ในทุกๆประเทศ (ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์  ประเทศอินโดนีเซีย)


CONTACT
TWManpower
Sales Officer
Tel: +66 (2) 539 7143-7
Mail: contact@twmanpower.com
OUR SERVICE