ติดต่อทีมงานใต้หวัน


ทางด้าน เอเย่น

ติอต่อผ่าน โทร 0958-688-992  MR AUN 0958-566-727MRS .MIMT            


ทางด้านแรงงานลูกค้า 


ติอต่อ โทร 0958-688-992 MR AUN 0958-566-727MRS .MIMT หรือ เว๊บไซต์ของบริษัท