ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานไปทำงานในต่างประเทศ


บริษัทจัดหางานที ดับบลิว จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ ต.1014/2544)