ขั้นตอน+ระยะเวลาการนำเข้าแรงงานต่างด้าว
ลำดับ

ขั้นตอน

จำนวนวัน

1

เซ็นสัญญาจ้างนายจ้าง+บริษัทฯนำเข้า

1

2

ยื่นโควตา+ดีมานต์เขต

7

3

รับดีมานต์เขต-ส่งสถานฑูตพม่าพิจารณา

2

4

สถานฑูตส่งดีมานต์ไปเนบิดอร์พิจารณา

15

5

เนบิดอร์อนุมัติคัดคนงาน+เซ็นต์สัญญา

1

6

Name List คนงาน ยื่นสถานฑูตพม่า

2

7

รับ Name List สถานฑูตพม่า

1

8

จัดชุดขึ้น Work เขต

2

9

ยื่น Work เขตพื้นที่

7

10

รับ Work พร้อมยื่น Name List รับรองที่กรม

10

11

รับ Name List จากกรมยื่นรับรองสถานฑูตพม่า

2

12

สถานฑูตส่ง Name list ให้เนบิดอร์อนุมัติเดินทาง

10

13

เดินทางรับคนงานแม่สอด

1

14

รับคนงานที่เมียวดี+อบรมศูนย์แรกรับ+ทำ E-Work

1

15

ตรวจโรค

1

16

ยืนยันการอบรมศูนย์แรกรับ+ยืนยันเวิร์คที่เขต

1

 

รวมจำนวนวัน (โดยประมาณ)

64

 


หมายเหตุ : ไม่รวมวันหยุดราชการ 


CONTACT
TWManpower
Sales Officer
Tel: +66 (2) 539 7143-7
Mail: contact@twmanpower.com
OUR SERVICE