บริการนำแรงงานไทยไปต่างประเทศ

TW Manpower

บริกานำแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ

บริษัท TW Manpower ให้บริการสรรหางานที่ต่างประเทศ เพื่อให้คนงานไทยที่ตกงานหรืออยากไปทำงานต่างประเทศ ทางบริษัทจะบริการดูแล ช่วยเหลือเรื่องจัดทำเอกสารต่างๆที่จำเป็น  เพื่อเดินทางไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน และช่วยเหลือแรงงานไทยในไต้หวันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น บริษัทจะเลือกโรงงานที่ตรงกับความต้องการของแรงงานในเมืองต่างๆที่ประเทศไต้หวัน แจ้งแรงงานหากโรงงานนั้นมีแรงงานจากประเทศไทยทำงานอยู่เพื่อให้แรงงานเบาใจเรื่องการสื่อสารและมีเพื่อนร่วมงานที่พูดภาษาเดียวกัน แรงงานทุกคนจะต้องถูกวัตถุประสงค์ของนายจ้างไต้หวันโดยผ่านกระบวนการคัดเลือก ทดสอบ ตรวจประวัติแรงงาน เพื่อให้แรงงานสามารถทำงานได้ตามที่โรงงานที่ประเทศไต้หวันต้องการ เราคัดเลือกแรงงานที่มีประสบการณ์เพื่อที่จะได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นายจ้าง หากแรงงานไม่มีประสบการณ์ทางบริษัทจะมีการอบรมแรงงานก่อนเดินทาง ทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทเราช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานในประเทศไทย และช่วยเหลือนายจ้างในการคัดเลือกแรงงานมาตลอด28ปี 

ใบอนุญาตเลขที่ ต.1014/2544

1. กรอกประวัติ

4. ตรวจโรค 

2. นายจ้างคัดเลือก

5. ทำพาสปอร์ต ดำเนินการเอกสาร ขอวีซ่า

3. เเจ้งผลการคัดเลือก

6. อบรม เเละเดินทาง

เอกสารที่ต้องใช้

 1. หนังสือเดินทางพร้อมสำเนาและที่มีรูปถ่ายและหน้าที่มีการประทับวีซ่า กรณีหนังสือเดินทางหาย จะได้ใช้เป็นหลักฐาน

 2. บัตรประจำตัวประชาชน

 3. สำเนาทะเบียนบ้าน

 4. สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี)

 5. สำเนา สด.9

 6. สัญญาจ้าง (ให้ถ่ายสำเนาเก็บไว้ที่บ้าน 1 ชุด)

 7. บัตรสมาชิกกองทุน

 8. สำเนาใบแจ้งผลการตรวจโรค

 9. รูปถ่าย

หลักฐานที่ต้องยื่น ณ ด่านตรวจคนหางาน

ก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 1. หนังสือเดินทาง

 2. แบบรายการเดินทางออกไปทำงานนอกราชอาณาจักร (แบบจง.12)

 3. สัญญาจ้างสัญญาจัดหางาน

 4. บัตรสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนงานไปทำงานต่างประเทศ

 5. หนังสือที่ได้รับอนุญาตให้นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศหรือส่งไปฝึกงาน 

ติดต่อในคลิกเดียว

เรายินดีบริการอย่างยิ่ง

02-539-7143-7

 • White Facebook Icon
ช่องทาง Facebook
 • line copy
ช่องทาง Line

Contact

59/1 ซอย ลาดพร้าว 71

แขวง สะพานสอง เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร 10310

​​

Tel: 02-539-7143-7

Fax: 02-539-2524

contact@twmanpower.com

 • line
 • Black Facebook Icon
 • Black YouTube Icon

สาขาอโศก โทร. 02-038-1122

สาขาเพรชรบุรี โทร. 086-340-3637

สาขาอยุธยา โทร. 092-252-3263

สาขาชลบุรี โทร. 064-236-4233

สาขาสมุทรสาคร โทร. 082-906-3682

สาขาปทุมธานี โทร. 092-253-0164

สาขาสมุทรปราการ โทร. 061-385-3252

สาขาปราจีนบุรี โทร. 092-258-8017

สาขาระยอง โทร. 061-384-8207

© 2020 by twgroup.co.,ltd