เกี่ยวกับเรา

TW  เราเป็นผู้นำในด้าน “การสรรหาแรงงานและทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร

(One Stop Service for Manpower Recruitment)

ภายใต้การบริหารงานโดย คุณวชิระ สำเร็จตระกูล ผู้มีประสบการณ์ด้านสรรหาแรงงาน ตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 ด้วยประสบการณ์และความชำนาญทางด้านตลาดแรงงาน คุณวชิระ จึงเล็งเห็นความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะพัฒนา การสรรหาแรงงานและทรัพยากรบุคคล ที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ของลูกค้าให้เป็นไปตาวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

วชิระสำเร็จตระกูล

วิสัยทัศน์&พันธกิจ

บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตและผลกำไรอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า และสังคม ผ่านกระบวนการทำงานที่เน้นคุณภาพและความคล่องตัวให้กับองค์กร รวมทั้งสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้และ พัฒนาของพนักงาน ด้วยปรัชญาองค์กร วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์

  • มุ่งมั่นที่จะเป็น “ศูนย์กลาง” ในการสรรหาแรงงาน ทรัพยากรบุคคลให้กับ (ลูกค้าทั่วโลก / องค์กรชั้นนำ)

พันธกิจ

  • มุ่งสร้างเสริมศักยภาพของพนักงานทุกระดับ

  • มุ่งพัฒนากระบวนการทำงานให้มีมาตรฐาน

  • มุ่งขยายช่องทางสรรหา “แรงงาน/บุคลากร” ที่มีประสิทธิภาพ

แนวคิดในการบริหาร

You Success Is Our Responsibility

"เพราะความสำเร็จของคุณ คือหน้าที่ของเรา"

การสรรหาแรงงานเเละจัดส่งเเรงงานต่างด้าวที่มีคุณภาพเเละเหมาะสมกับงานให้งานให้แก่ผู้ประกอบการมากที่สุดโดยทั้งสองฝ่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกันซึ่งส่งผลให้ธุรกิจของผู้ประกอบการมีความเจริญ เติมโตได้ในอนาคต เรายังคงมุ่งเน้นการบริหาร จัดการ เเบบมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 28 ปี

Growth Timeline

เริ่มต้นธุรกิจ

ก่อตั้ง

TW Manpower

ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เปิดสาขา ที่ ไทเป

ประเทศไต้หวัน

เปิดสาขา ที่ ฮานอย

ประเทศเวียดนาม

เปิดสาขา ที่ มะนิลา

ประเทศฟิลิปปินส์

เปิดสาขา ที่ จากาตา

ประเทศอินโดนีเซีย

ก่อตั้ง

TW(MOU)

TW Outsourcing

 ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

จัดตั้ง บริษัท จัดหางานสำหรับแรงงานต่างด้าว

TW World

ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เปิดสาขา ที่ โตเกียว

ประญี่ปุ่น

เปิดสาขา ที่ 

อยุธยา, ชลบุรี, สมุทรสาคร,

ปทุมธานี, สมุทรปราการ, ปราจีนบุรี, ละยอง และ กัมพูชา

thailand-2.png
taiwan.png
philippines.png
vietnam.png
indonesia.png
japan.png
finish.png

Avenir Light เป็นแบบตัวอักษรที่เรียบสะอาดและเก๋ไก๋ที่เหล่าดีไซน์เนอร์ชื่นชอบ เป็นแบบที่อ่านได้สบายตาและเหมาะเป็นชื่อเรื่อง เนื้อหาในย่อหน้า ฯลฯ

qw-1.jpg
qw-2_edited.jpg

Avenir Light เป็นแบบตัวอักษรที่เรียบสะอาดและเก๋ไก๋ที่เหล่าดีไซน์เนอร์ชื่นชอบ เป็นแบบที่อ่านได้สบายตาและเหมาะเป็นชื่อเรื่อง เนื้อหาในย่อหน้า ฯลฯ

ติดต่อในคลิกเดียว

เรายินดีบริการอย่างยิ่ง

02-539-7143-7

  • White Facebook Icon
ช่องทาง Facebook
  • line copy
ช่องทาง Line