จ้างแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานผิดกฎหมาย


จ้างแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานผิดกฎหมาย
การจ้างแรงงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง ถือว่าผิดกฎหมายมีความผิดทั้งนายจ้างและลูกจ้างครับ

นายจ้าง

 • โทษปรับ 10,000 – 100,000 บาท / ต่างด้าว 1 คน
 • ทำผิดซ้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวทำงาน 3 ปี

 

ลูกจ้าง

 • โทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท / ต่างด้าว 1 คน
 • ถูกส่งกลับไปนอกราชอาณาจักร
 • แรงงานต่างด้าวห้ามขออนุญาตทำงานภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับโทษ

 

คำแนะนำ

 1. หากมีแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีอนุญาตให้เลิกจ้าง รีบส่งกลับประเทศ
 2. ให้จ้างแรงงานที่เข้าประเทศอย่างถูกกฎหมาย และมีใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานเท่านั้น
 3. สำหรับแรงงาน 3 สัญชาติ คือ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา สามารถเข้าทำงานได้ตามระบบ MOU
 4. สอบถามสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506
 5. ให้เราช่วยคุณในการดำเนินการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ในระบบ MOU   

    02-539-7143-7


คุณชมพู่Tel: 086-340-3640   Line ID : tw_mou

คุณแนน Tel: 064-236-4233   Line ID : tw.sales1

คุณโจ    Tel: 095-457-747    Line ID : 0954577474

คุณไก่    Tel: 090-982-8800   Line ID : 090-982-8800

คุณตุ๊ก   Tel: 081-197-7632   Line ID : 0811977632kb