เปิดแล้ว ! ศูนย์ OSS เมียนมา ที่ปทุมธานี นนทบุรี เริ่ม 1 พ.ย. นี้


     ทางการเมียนมาเปิดให้บริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานเพิ่มอีก 2 แห่งที่ ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ บางใหญ่  จ.นนทบุรีและที่ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จ.ปทุมธานี  เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นี้ โดยสามารถรองรับคิวที่ตกค้าง 20,000 คน ได้ประมาณ 500 คิวต่อวัน แรงงานเมียนมากลุ่มผ่านการคัดกรองฯ รีบไปจองคิวได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2560 

     นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า ทางการเมียนมาพร้อมเปิดจุดให้บริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานเพิ่มอีก 2 แห่งที่ ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ บางใหญ่ เลขที่ 99 ม.12 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี และที่ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นี้ ซึ่งทั้ง 2 ศูนย์จะสามารถให้บริการได้ศูนย์ละประมาณ 500 คนต่อวัน โดยในช่วงแรกจะดำเนินการให้กับแรงงานเมียนมากลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง (ใบจับคู่) ที่จ่ายค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองบุคคล (CI) ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น อีเลฟเว่น) และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานแล้ว แต่ยังไม่ได้คิวเข้าไปดำเนินการพิสูจน์สัญชาติและขอใบอนุญาตทำงานที่ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา (OSS) ที่เปิดให้บริการอยู่แล้ว 9 แห่งได้เนื่องจากคิวเต็ม ซึ่งมีจำนวนประมาณ 20,000 คน ให้ไปติดต่อเพื่อลงนัดคิวการพิสูจน์สัญชาติและขอใบอนุญาตทำงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2560 โดยเลือกศูนย์ OSS ที่จังหวัดปทุมธานี หรือนนทบุรี ทั้งนี้ เมื่อแรงงานที่ลงนัดคิวแล้วขอให้ไปเข้ารับบริการตรงตามกำหนดวันนัด  ซึ่งขณะนี้ มีแรงงานเมียนมาไปจ่ายค่า CI แล้ว จำนวน 295,000 คน คงเหลืออีกจำนวน 125,000 คน 

         กระทรวงแรงงานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้แรงงานเมียนมาเร่งไปดำเนินการชำระเงินค่า CI และค่าใบอนุญาตทำงานที่เซเว่น อีเลฟเว่น และเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติให้ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยสามารถเลือกศูนย์ OSS ได้ทุกศูนย์ นายวรานนท์ กล่าว


CONTACT
TWManpower
Sales Officer
Tel: +66 (2) 539 7143-7
Mail: contact@twmanpower.com
OUR SERVICE