Untitled-3.jpg

บริการรับเหมาแรงงาน

TW Outsourcing

บริการรับเหมาแรงงาน

 เราให้บริการรับเหมาแรงงานด้วยทีมงานมืออาชีพสรรหาแรงงานอย่างเคร่งครัดและมีคุณภาพ มีการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ ก่อนส่งมอบเพื่อแก้ปัญหาแรงงานให้ลูกค้า ลดปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบระหว่างนายจ้างกับพนักงาน

เพื่อให้สอกคล้องกับความต้องการของลูกค้า มีความยืดหยุ่น และรวดเร็วในการบริหารจัดการด้านแรงงาน

ตามความต้องการของลูกค้า

c0711b6756f59cf3ca1f9a4b6aa64f442_504257

ทำไมต้องเลือก TW Outsourcing

เราคัดสรรแรงงานคุณภาพ เริ่มจากการสรรหาบุคคลากรโดยการสัมภาษณ์เพื่อดูแนวคิด การตรวจร่างกายอย่างละเอียด

ทดสอบฝือมือวิชาชีพ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน จึงมั่นใจได้ว่าแรงงานที่เราดูแลมีคุณภาพ

บริการของเรา

  • สรรหาแรงงานตามที่นายจ้างกำหนด

  • บริหารจัดการด้านเเรงงาน

  • บริหารจัดการด้านเอกสารบุคคล

  • มีทีมงานคอย support ฝ่ายนายจ้างเเละแรงงาน

  • จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับแรงงาน

  • กิจกรรม CSR บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

  • และอื่นๆ

c0711b6756f59cf3ca1f9a4b6aa64f442_504301
c0711b6756f59cf3ca1f9a4b6aa64f442_507617

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

1. การควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

2. เรื่องกำลังคนมีความยืดหยุ่นเเละคล่องตัวสูง

3. ลดความเสี่ยงของนายจ้าง

4. ลดต้นทุนการสรรหา เเละสวัสดิการ

5. การบริการที่จริงใจเเละมีประสิทธิภาพสูง

จัดสรรแรงงานให้ตรงกับงานของท่าน

เราคัดสรรคนงานเองจึงรู้ดีว่าเหมาะกับงานประเภทไหน เราจึงสามารถจัดสรรแรงงานให้เหมาะกับประเภทธุรกิจของท่านได้อย่างลงตัว หมดปัญหาเรื่องทำงานไม่เป็น

ติดต่อในคลิกเดียว

เรายินดีบริการอย่างยิ่ง