บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทย


      (ใบอนุญาตเลขที่นจ0016/2559 )  เราเป็นผู้นำในด้าน“การนำเข้าแรงงานต่างด้าวในระบบ MOU แบบครบวงจร (One Stop Service)” ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงาน ทำให้เราให้บริการได้โดดเด่นกว่าผู้ประสบการณ์การทำงานมานานกว่า 27 ปี   

“ เราเข้าใจปัญหาการแก้ไขที่จุดตรงข้าม” TW เข้าใจปัญหาของการเก็บเงินที่มีความต้องการแรงงานและมีคุณภาพมากขึ้นมากขึ้นทำให้เราสามารถจัดหาและนำเข้าแรงงานในระบบ MOU ที่เหมาะแก่การได้รับตรงตามที่ต้องการ

“ ทีมงานที่มีคุณภาพ”  TW  ยังพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการตลาดแรงงานด้วยทีมงานมืออาชีพในนามของ  “ ทีมงานบริการ TW”  ที่คุณจะมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพตรงต่อเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้
ใบอนุญาตเลขที่นจ 0016/2559

อัพเดทความเคลื่อนไหวที่  https: // www.facebook.com/twmanpower

ขั้นตอนการนำเสนอข่าวแรงงานและพม่า


ขั้นตอนนำเข้าแรงงานพม่า                                     

                                               
เอกสารนายจ้าง


1. สำเนาบัตรประชาชน 


2. ทะเบียนบ้าน 


3. แผนที่สถานที่ทำงาน


4. รูปถ่ายคนงาน 


5. รูปถ่ายคนงานพื้นที่ภายในบ้าน / ที่ทำงาน / รูปถ่ายคู่สมรส / รูปถ่ายที่พัก


6. รูปถ่ายหน้าบ้าน / เลขที่บ้าน  / ลักษณะการทำงานหลาย ๆ รูป 


7. หนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน 


8. เอกสารกพ 20
เอกสารนายจ้าง

1. สำเนาบัตรประชาชน 


2. ทะเบียนบ้าน 


3.  แผนที่สถานที่ทำงาน


4. รูปถ่ายคนงาน 


5. รูปถ่ายคนงานพื้นที่ภายในบ้าน / ที่ทำงาน / รูปถ่ายคู่สมรส / รูปถ่ายที่พัก


6. รูปถ่ายหน้าบ้าน / เลขที่บ้าน  ลักษณะการทำงานหลาย ๆ รูป 


7. (ถ้าเป็น บริษัท ) เพิ่มเติมหนังสือรางวัล บริษัท ไม่เกิน 6 เดือน 


8. เอกสารกพ  20                                 


จำนวนวันในการนำเข้า 

ลำดับ

ขั้นตอน 

ระยะเวลา / วัน

1

คำคมหนังสือแสดงความต้องการแรงงาน

5

2

อนุสรณ์สถานหนังสือแสดงความต้องการแรงงาน

15

3

คัดคนงาน + ทำอันตราย + เซ็นต์สัญญาจ้างงาน 

1

4

บัญชีรายชื่อ (รายชื่อ)  ประมุขสถานฑูตเมียนมาในไทย

2

5

บัญชีรายชื่อ (รายชื่อ) เอกสารส่งกระทรวงแรงงาน 

5

6

บัญชีรายชื่อ ( รายชื่อ) แล้วกระทรวงแรงงาน 

5

7

คนงานอบรม + รับบัตรทำงาน + เดินทางเข้าสถานประกอบการ

7

 

รวมจำนวนวันทำงาน (โดยประมาณ)

40

หมายเหตุ : ระยะเวลาป็นระยะเวลาโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากทางหน่วยงานราชการบริการทำเอกสารแรงงานต่างๆ
 • จัดทำบัญชีรายชื่อ
 • พาสปอร์ตครบ 4 ปี
 • พาสปอร์ตครบ 6 ปี
 • ปรับสถานะภาพแรงงานให้ถูกกฎหมาย 100%
 • รายงานตัว 90 วัน
 • แจ้งที่พักอาศัย
 • บัตรโรงพยาบาล / ใบรับรองแพทย์
 • ใบอนุญาตทำงาน
 • การเปลี่ยนนายจ้าง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า (Visa) สถานการณ์ปกติ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า (Visa) กรณีพิเศษ
 • ขอโควตา
 • แจ้งย้ายออกหรือเพิกถอนใบอนุญาตทำงานตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา