บริการจัดหางานให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ


บริษัทจัดหางานที ดับบลิว จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ ต.1014/2544ให้บริการสรรหา และจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ไต้หวัน ตามวัตถุประสงค์ของนายจ้าง โดยผ่านกระบวนการคัดเลือก ทดสอบ ตรวจประวัติแรงงาน เพื่อให้แรงงานสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นายจ้าง ช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานในประเทศ ส่งผลให้แรงงานมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

1.สมัครงานกับ "ที ดับบลิว" ดีอย่างไร?

2.ขั้นตอนการสมัครงานกับ ที ดับบลิว

        -โทรสมัครโดยตรง

3.รายละเอียดข้อมูล ที่ทางบริษัทต้องการใช้ ในการสมัครงาน

               

อัพเดทความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/twmanpowerthailand


CONTACT
TWManpower
Sales Officer
Tel: +66 (2) 539 7143-7
Mail: contact@twmanpower.com
OUR SERVICE

TWManpower

TWManpower

TWManpower

TWManpower

TWManpower