บริการวางแผน,แก้ไข,แนะนำ การจ้างแรงงาน(สำหรับนายจ้าง)


                      


            ให้บริการรับจ้างเหมาแรงงานด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบความสำเร็จในเรื่องคุณภาพและการลดปัญหาการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าไม่ทันตามกำหนดและลดปัญหาเกี่ วกับความรับผิดชอบระหว่างนายจ้างกับพนักงาน 
        เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลในส่วนงานการฝึกอบรมพนักงานดูแลเอกสารและการจัดทำกระบวนการต่าง ๆ การพัฒนาบุคลากรขององค์กรภายในโดยองค์กรที่ได้รับการเตรียมความพร้อม การบริการที่น่าประทับใจและร่วมเดินทางไปด้วยกัน ขันในสภาวะปัจจุบัน


   
บริการของบริษัท ทีดับลิวเอ้าท์อิสราเอลซิ่ง จำกัด

บริการรับเหมาแรงงานต่างด้าว (MOU)

รับจัดทำเอกสารเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว 


ข้อดีเมื่อเลือกใช้บริการทาง บริษัท ทีเอฟดับบลิวเอ้าท์เอกซ์ซิ่ง จำกัด

ลดเวลาในการจัดทำเอกสารต่างประเทศโดย บริษัท ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการช่วยดูแลทั้งหมด

ประหยัดค่าใช้จ่าย 

ผลงานที่ผ่านมา