บริษัทที ดับบลิว เอ้าท์ซอร์สซิ่ง จำกัด


                      บริษัทที ดับบลิว เอ้าท์ซอร์สซิ่ง จำกัด  บริการจ้างเหมาแรงงาน (Labor  Subcontractor)ให้บริการ จ้างเหมาแรงงานต่างด้าวด้วยบุคลากรทีมงานมืออาชีพให้คำปรึกษาวางแผนตลอดจนจัดสรรแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามความต้องการของนายจ้างแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประ เทศเพื่อบรรลุผลสำเร็จเกี่ยวกับคุณภาพและการลดปัญหาการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าไม่ทันตามกำหนดและลดปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบระหว่างนายจ้างกับพนักงานประจำของนายจ้าง 

              ปรึกษาทางด้านงานทรัพยากรบุคคล ในส่วนงานฝึกอบรมพนักงาน ดูแลเด้านเอกสารต่างๆ หรือการจัดทำกระบวนการด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรโดยทางบริษัทได้มีการเตรียมบุคลากรที่มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งผู้ที่มีมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน นำเสนอบริการที่น่าประทับใจ และร่วมกับขับเคลื่อนไปพร้อมกับทางองค์กร รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการแข่งขันในสภาวะปัจจุบัน


   
บริการของบริษัทที ดับลิว เอ้าท์ซอร์สซิ่ง จำกัด

บริการรับเหมาแรงงานต่างด้าว(MOU)

รับจัดทำเอกสารเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว 


ข้อดีเมื่อเลือกใช้บริการกับทาง บริษัทที ดับบลิว เอ้าท์ซอร์สซิ่ง จำกัด

ลดเวลาในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ โดยบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาช่วยดูแลทั้งหมด

ประหยัดค่าใช้จ่าย 
CONTACT
TWManpower
Sales Officer
Tel: +66 (2) 539 7143-7
Mail: contact@twmanpower.com
OUR SERVICE