บริการจ้างเหมาแรงงานและเป็นที่ปรึกษาทางด้านงานทรัพยากรบุคคล                     บริษัทที ดับลิว เอ้าท์ซอร์สซิ่ง จำกัด  บริการจ้างเหมาแรงงาน (Labor  Subcontractor)ให้บริการ จ้างเหมาแรงงานต่างด้าว ด้วยบุคลากรทีมงานมืออาชีพให้คำปรึกษาวางแผนตลอดจนจัดสรรแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามความต้องการของนายจ้างแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประ เทศเพื่อบรรลุผลสำเร็จเกี่ยวกับคุณภาพและการลดปัญหาการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าไม่ทันตามกำหนดและลดปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบระหว่างนายจ้างกับพนักงานประจำของนายจ้าง 

                และเป็นที่ปรึกษาทางด้านงานทรัพยากรบุคคล ในส่วนงานฝึกอบรมพนักงาน ดูแลเด้านเอกสารต่างๆ หรือการจัดทำกระบวนการด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรโดยทางบริษัทได้มีการเตรียมบุคลากรที่มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งผู้ที่มีมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน นำเสนอบริการที่น่าประทับใจ และร่วมกับขับเคลื่อนไปพร้อมกับทางองค์กร รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการแข่งขันในสภาวะปัจจุบัน
บริการของเรา

- รับเหมาแรงงานต่างด้าว(MOU)

- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับต่างด้าว 

ข้อดี เมื่อเลือกใช้บริการกับทาง บริษัทที ดับบลิว เอ้าท์ซอร์สซิ่ง จำกัด

- ลดในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ โดยบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาช่วยดูแลทั้งหมด

- ประหยัดค่าใช้จ่าย CONTACT
TWManpower
Sales Officer
Tel: +66 (2) 539 7143-7
Mail: contact@twmanpower.com
OUR SERVICE

TWManpower

TWManpower

TWManpower

TWManpower

TWManpower