บริการจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ


            บริษัทจัดหางาน ที ดับลิว (เอ็มโอยู) จำกัด  เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้าน การสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย การดำเนินงานเราได้ตระหนักถึงความ สำคัญของการบริการที่ดี มีคุณภาพ และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นลำคัญ ดังนั้นนโยบายของเราจึงเน้นที่ "การบริการอย่างความรวดเร็ว"

         บริษัทจัดหางาน ที ดับลิว (เอ็มโอยู) จำกัด เริ่มดำเนินการเมื่อปี ค.ศ.2011 โดยให้บริการจัดหาบุคลากรเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานในบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทต่างชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ปัจจุบันเราได้ร่วมงานกับบริษัทลูกค้าทั้งบริษัทญี่ปุ่นและต่างชาติมากกว่า 150 บริษัทในทุกภูมิภาคของประเทศไทยและด้วยประสบการณ์ในการจัดหาบุคลากรให้กับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยเป็นเวลานานกว่า 5 ปี เราจึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่างๆเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเรามีบริษัทลูกค้าที่ใช้บริการมากที่สุดในประเทศไทย ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะมีโอกาสได้งานตรงตามความต้องการของท่านอย่างแน่นอน


                    1.ข้อมูลบริษัท
                    2.เกี่ยวกับเรา
                    3.ระบบการดำเนินงาน
                    4.ลูกค้าของเราCONTACT
TWManpower
Sales Officer
Tel: +66 (2) 539 7143-7
Mail: contact@twmanpower.com
OUR SERVICE

TWManpower

TWManpower

TWManpower

TWManpower

TWManpower