บริษัทจัดหางาน ที ดับลิว (เอ็มโอยู) จำกัด


                    บริษัทจัดหางาน ที ดับลิว (เอ็มโอยู) จำกัด  บริษัทเริ่มดำเนินการเมื่อปี ค.ศ.2011 โดยให้บริการจัดหาบุคลากรเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานในบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทต่างชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ปัจจุบันเราได้ร่วมงานกับบริษัทลูกค้าทั้งบริษัทญี่ปุ่นและต่างชาติมากกว่า 150บริษัทในทุกภูมิภาคของประเทศไทยและด้วยประสบการณ์ในการจัดหาบุคลากรให้กับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยเป็นเวลานานกว่า10 ปี เราจึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่างๆเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเรามีบริษัทลูกค้าที่ใช้บริการมากที่สุดในประเทศไทย ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะมีโอกาสได้งานตรงตามความต้องการของท่านอย่างแน่นอน

               ทางบริษัทบริการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงานในบริษัทญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ทางเราดำเนินงานโดยตระหนักถึงความ สำคัญของการบริการที่ดี มีคุณภาพ และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นลำคัญ ดังนั้นนโยบายของเราจึงเน้นที่ "การบริการอย่างความรวดเร็ว"   


                            หากนายจ้างสนใจสามารถแจ้งรายละเอียดคุณสมบัติของบุคลากรที่ท่านต้องการ ให้กับทางเจ้าหน้าที่ของเราได้ โดยผ่านช่องทาง ดังนี้
ติดต่อคุณ คิตะคาวะ
โทรศัพท์ O2-0381122 / 02-0381144 
E-Mail : kitagawa@twmanpower.com
CONTACT
TWManpower
Sales Officer
Tel: +66 (2) 539 7143-7
Mail: contact@twmanpower.com
OUR SERVICE