บริการดำเนินการไปทำงานกับบริษัทของชาวญี่ปุ่น (ใน/นอก) ประเทศ


                  

  บริษัท เอส. พี. เอ็น. จำกัด (มหาชน) บจก. เอส. พี. เอฟ. 2011โดยให้บริการแก่พนักงานใน บริษัท ญี่ปุ่นและ บริษัท ต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยปัจจุบันเราได้ร่วมงานกับ บริษัท ต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศมากกว่า 150 บริษัท ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยและมีประสบการณ์ ในการจัดหาบุคลากรให้กับ บริษัท ญี่ปุ่นในประเทศไทยเป็นเวลานานกว่าปีที่เราได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ต่าง ๆ เป็นจำนวนมากปัจจุบันเรามีลูกค้าที่ใช้บริการได้มากที่สุดในประเทศไทยมั่นใจได้ว่าจะมีโอกาสได้งานตรงตามความต้องการของท่านอย่างแน่นอน


               การสรรหาบุคลากรเพื่อเข้ารับการปฏิบัติงานใน บริษัท ญี่ปุ่นที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยเราดำเนินงานโดยคำนึงถึงความสำคัญของการบริการที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงเน้นที่ "การบริการอย่างความรวดเร็ว"   


บริษัท จะช่วยดำเนินการเอกสารของผู้สมัครและเตรียมงานคุณภาพ

   

      บริษัท จะช่วยดำเนินการเอกสารของผู้สมัครและเตรียมคุณภาพแรงงานให้พร้อมสำหรับการเดินทางไปทำงานในประเทศนั้น ๆ

เราจะมีการฝึกอบรมแรงงานให้มีคุณสมบัติก่อนเดินทางในด้าน

     

ศูนย์ฝึกอาชีพและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

   

    


เรามีศูนย์ฝึกอาชีพและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างดีในโอกาสในการทำงานในญี่ปุ่น
รายละเอียดคุณสมบัติของบุคลากรที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของเราได้รับผ่านทางช่องแคบ
ติดต่อคุณโยชิโนะ
โทรศัพท์  098-285-1230
อีเมล:  YOSHINO@twmanpower.com