บริการในประเทศไทย


                           บริษัทจัดหางานที ดับบลิว จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ ต.1014/2544) ให้บริการสรรหาแรงงานไทยเพื่อจัดส่งไปทำงานที่ไต้หวัน ตามวัตถุประสงค์ของนายจ้างโดยผ่านกระบวนการคัดเลือก ทดสอบ ตรวจประวัติแรงงาน เพื่อให้แรงงานสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นายจ้าง ช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานในประเทศ ส่งผลให้แรงงานมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น 

1.บริการจัดหางานให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ


2.บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว และกัมพูชา(MOU)


3.บริการจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ


4.บริการจ้างเหมาแรงงานและเป็นที่ปรึกษาทางด้านงานทรัพยากรบุคคล


อัพเดทความคืบหน้าข่าวสารได้ที่ : https://www.facebook.com/twmanpowerthailand


CONTACT
TWManpower
Sales Officer
Tel: +66 (2) 539 7143-7
Mail: contact@twmanpower.com
OUR SERVICE