บริการในประเทศไทย


                           บริษัท จัดหางานทีดับบลิว จำกัด ( ใบอนุญาตเลขที่ต. 1014/2544 ) ให้บริการสรรหาแรงงานไทยเพื่อจัดส่ง ไปทำงานที่ไต้หวันตามวัตถุประสงค์ของนายจ้างโดยผ่านกระบวนการคัดเลือกทดสอบตรวจประวัติแรงงานเพื่อให้แรงงานสามารถทำงานที่ได้ รับฝากอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การแก้ไขปัญหาการว่างงานในประเทศส่งผลให้แรงงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

1. บริการจัดหางานให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ


2. บริการนำเข้าแรงงานพม่าลาวและกัมพูชา(MOU)


3. บริการจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ


4. บริการจ้างเหมาแรงงานและเป็นที่ปรึกษาทางด้านงานทรัพยากรบุคคล


อัพเดทความคืบหน้าข่าวสารได้ที่:  https://www.facebook.com/twmanpower