บริการในประเทศญี่ปุ่น
บริษัท จะช่วยดำเนินการเอกสารของผู้สมัครและเตรียมงานคุณภาพ


   

      บริษัท จะช่วยดำเนินการเอกสารของผู้สมัครและเตรียมคุณภาพแรงงานให้พร้อมสำหรับการเดินทางไปทำงานในประเทศนั้น ๆ

เราจะมีการฝึกอบรมแรงงานให้มีคุณสมบัติก่อนเดินทางในด้าน

     

ศูนย์ฝึกอาชีพและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

   

          เรามีศูนย์ฝึกอาชีพและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างดีในโอกาสในการทำงานในญี่ปุ่น


ติดต่อ yoshino.h@twmanpower.com

โทร. 080-7831-6100