บริการในประเทศฟิลิปปินส์
     TW Manpower - สาขาประเทศฟิลิปปินส์ บริษัทเราก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค. ศ. 2010 และมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทตั้งอยู่ที่กรุงมะนิลาในประเทศฟิลิปปินส์เป็นบริษัทที่บริการการจัดหาแรงงานจากประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อจัดส่งแรงงานไปทำงานที่ประเทศไต้หวันและประเทศญี่ปุ่น ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าของสองประเทศ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะมีการ การคัดเลือก ทดสอบ และตรวจสอบประวัติแรงงาน ให้ตรงตามจุดประสงค์ของนายจ้างเพื่อให้แรงงานมีประสิทธิภาพในการทำงานและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ว่าจ้างบริษัทเรามีแรงงานที่มีทักษะและมีความชำนาญในด้านต่าง ๆ เนื่องจากบริษัทของเรามีประสบการณ์ในการจัดหาแรงงานในหลาย ๆ อาชีพ เรามีทางเลือกให้นายจ้างและแรงงานสามารถเลือกสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายต้องการได้อย่างถูกจุดประสงค์ ทั้งนี้ทางบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยในการแก้ไขปัญหาการว่างงานของแรงงานประเทศฟิลิปปินส์ และช่วยเหลือนายจ้างในประเทศไต้หวัน ประเทศตะวันออกลางและประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ได้แรงงานที่เหมาะสมต่อความต้องการของทุกฝ่าย ทางสาขาประเทศฟิลิปปินส์มุ่มเน้นการหาแรงงานคุณภาพให้นายจ้างในแต่ละประเทศ และมีความประสงค์จะลดปัญหาการว่างงานของแรงงานในประเทศฟิลิปปินส์ บริษัทจะช่วยดำเนินเอกสารของผู้สมัครและเตรียมแรงงานคุณภาพให้พร้อมเพื่อจะเดินทางไปทำงานในประเทศนั้น ๆ เราจะมีการอบรมแรงงานให้มีประสิทธิภาพก่อนเดินทาง ในด้าน สำหรับนายจ้างและแรงงานที่ต้องการไปญี่ปุ่น เรามีศูนย์ฝึกอาชีพและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น สามารถให้บริการผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าของเราในโอกาสในการทำงานในญี่ปุ่น ไม่เพียง แต่เราให้บริการที่มีคุณภาพ แต่ยังให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันต่อทั้งลูกค้าและผู้สมัครของเราสำหรับความสัมพันธ์ระยะยาวในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ทรงคุณค่าซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของ บริษัท หรือบุคคลประสบความสำเร็จอย่างมาก


สนใจให้เราจัดหาแรงงาน ติดต่อ:

โทร: +63-2-554 0660


ตัวอย่างการคัดเลือกคนงาน

อัพเดทความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/twmanpowerphilippines