บริการในประเทศอินโดนีเซีย


                TW Manpower - สาขาประเทศอินโดนีเซีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ทางบริษัทของเราได้มีบริการการจัดหาแรงงานจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อจัดส่งแรงงานไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าประเทศไต้หวัน โดยได้ผ่านกระบวนการ การคัดเลือก ทดสอบ และตรวจสอบประวัติแรงงาน เพื่อให้ได้แรงงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานและก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นายจ้าง ทางบริษัทของเรามีประสบการณ์ในการจัดหาแรงงานในหลายๆอาชีพ เช่น อาชีพแม่บ้าน อาชีพก่อสร้าง อาชีพช่าง และอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้ทางบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยในการแก้ไขปัญหาการว่างงานของแรงงานอินโดนีเซีย และช่วยเหลือนายจ้างในประเทศไต้หวันให้ได้แรงงานที่เหมาะสมต่อความต้องการ

        บริษัทของเราจะตามหาแรงงานคุณภาพให้นายจ้างในต่างประเทศ และจัดหางานให้คนอินโดนีเซียเพื่อช่วยลดปัญหาการว่างงานของประชากรในประเทศ ทางบริษัทเราจะช่วยดำเนินเรื่องเอกสารของผู้สมัคร และเตรียมแรงงานให้พร้อมเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งนี้ทั้งนั้นเรา จะช่วยฝึกอบรมแรงงานให้มีประสิทธิภาพก่อนแรงงาน


สนใจให้เราจัดหาแรงงาน ติดต่อ:


โทร: +6281316115550

อีเมลล์: twindo298@gmail.com 


More information update via : https://www.facebook.com/twmanpowerindonesia


CONTACT
TWManpower
Sales Officer
Tel: +66 (2) 539 7143-7
Mail: contact@twmanpower.com
OUR SERVICE