บริการในประเทศเวียดนาม     TW Manpower - สาขาประเทศเวียดนาม ทางบริษัทของเราได้มีบริการการจัดหาแรงงานจากประเทศเวียดนามเพื่อจัดส่งแรงงานไปทำงานที่ประเทศไต้หวันและประเทศญี่ปุ่น ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าของสองประเทศ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะมีการ การคัดเลือก ทดสอบ และตรวจสอบประวัติแรงงาน ให้ตรงตามจุดประสงค์ของนายจ้างเพื่อให้แรงงานมีประสิทธิภาพในการทำงานและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ว่าจ้าง ทางบริษัทของเรามีประสบการณ์ในการจัดหาแรงงานในหลายๆอาชีพ เรามีทางเลือกให้นายจ้างและแรงงานสามารถเลือกสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายต้องการได้อย่างถูกจุดประสงค์ ทั้งนี้ทางบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยในการแก้ไขปัญหาการว่างงานของแรงงานประเทศเวียดนาม และช่วยเหลือนายจ้างในประเทศไต้หวันและประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ได้แรงงานที่เหมาะสมต่อความต้องการของทุกฝ่าย ทางสาขาประเทศเวียดนามมุ่มเน้นการหาแรงงานคุณภาพให้นายจ้างในแต่ละประเทศ และมีความประสงค์จะลดปัญหาการว่างงานของแรงงานในประเทศเวียดนาม บริษัทจะช่วยดำเนินเอกสารของผู้สมัครและเตรียมแรงงานคุณภาพให้พร้อมเพื่อจะเดินทางไปทำงานในประเทศนั้นๆ เราจะมีการอบรมแรงงานให้มีประสิทธิภาพก่อนเดินทาง

อัพเดทความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/twmanpowervietnam