บริการในประเทศไต้หวัน


            


        TW Manpower สาขาประเทศไต้หวัน ทางเรามีประสบการณ์มากกว่า 27 ปีในการประสานงานกับบริษัทจัดหางานในประเทศไต้หวันและให้บริการจัดหาแรงงานในหลายๆประเทศเพื่อมาทำงานที่ประเทศไต้หวัน และทางบริษัทมีออฟฟิตและทีมงานประจำอยู่ที่ประเทศไต้หวัน เพื่อคอยให้บริการและช่วยประสานงานอย่างรวดเร็ว หากเกิดปัญหาต่างๆ บริษัทเราร่วมมือกับบริษัทจัดหางานในประเทศไต้หวันหลายๆแห่งเพื่อจัดหาแรงงานจากประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย เพื่อส่งให้โรงงานในไต้หวัน

    อีกทั้งบริษัทยังมีบริการช่วยเหลือแรงงานแต่ละประเทศ ที่ต้องการกลับเข้ามาทำงานในประเทศไต้หวันใหม่ ในกรณีที่ครบสัญญาว่าจ้าง หากต้องการทำงานในไต้หวันต่อ หรือมีญาติพี่น้องที่ประสงค์จะมาทำงานที่ประเทศไต้หวัน เรามีบริการทางด้านการทำเอกสารการจัดส่งแรงงาน เพื่อแรงงานได้เดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านกระทรวงแรงงานทุกขั้นตอนและเดินทางตรงกับบริษัทของเรา ในส่วนของการชำระค่าเดินทางแรงงานสามารถผ่อนชำระได้ หากท่านมีความประสงค์ จะนำเข้าแรงงานแต่ละประเทศ สามารถติดต่อเราได้ทุกเวลา


สนใจสอบถามเพิ่มเติม:

คุณ อรุณ 0958-688-992  Line ID :arun6688 
คุณหลั่ง 097-091-8680  Line ID : tw_lang

คุณอัญ 099-059-6146  Line ID : 2560tw

บริการของทีมงานใต้หวัน

  1. เป็นศูนย์กลางการสื่อสารของ เอเย่นต์ นายจ้าง และแรงงานไทย ที่เดินทางไปทำงานที่ไต้หวัน ในนาม TW
  2. ดำเนินการเรื่องเอกสาร แปลเอกสาร และยื่นเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
  3. อำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางติดต่อสถานที่ราชการ และอื่นๆ ตลอดการเดินทางกับบริษัท
  4. อำนวยความสะดวกด้านอาหารพื้นบ้านของคนงาน ในต่างประเทศ
  5. อำนวยความสะดวก ในการจัดหาหนังสือ นิตยสาร และอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อช่วยลดความตึงเครียดจากการทำงานของคนงาน
  6. ให้ความร่วมมือกับเอเย่นต์ในบทบาทหน้าที่จัดหางานในประเทศ และดำเนินการประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  7. เข้าตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของคนงานและให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ แก้ไข้ปัญหาคนงานอย่างทันเหตุการณ์ เพื่อลดปัญหาคนงานกลับบ้านก่อนสัญญาเพราะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมไม่ได้
  8. เข้าตรวจเยี่ยมอุตสาหกรรมโรงงานอย่างสม่ำเสมอ รับทราบปัญหาและรายละเอียดของโรงงาน เพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสารและทำมาใช้วางแผนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินงานของทีมงานไต้หวัน

1. ทางทีมงานใต้หวันจะทำการ เยี่ยมเอเยนต์และขอออเดอร์ให้ประเทศไทย  ประเทศเวียดนาม  ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย

2. ทางทีมงานใต้หวันจะประสานเอเยนต์ พร้อมทั้งดูแลแรงงานของลูกค้า ที่เดินทางกับทางเรา

3. ทางทีมงานใต้หวันจะประสานแรงงานของลูกค้า เมื่อมีปัญหาที่จะช่วยเหลือพร้อมแก้ไขต่างๆหรือแจ้งเอเยนต์ไต้หวัน

4. ทางทีมงานใต้หวันจะประสานงานกับ  TW ไทย  Tw เวียดนาม Tw ฟิลิปปินส์  และ Tw อินโดหากต้องการหรือจำเป็นฝากทีมงานไต้หวันจะติดต่อหน่วยงานต่างๆ ที่ไต้หวัน

ข้อดีเมื่อทำงานกับ TW Taiwan

     ทางเรามีแรงงานให้บริการใน 4 เช่น ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์  ประเทศอินโดนีเซีย ไม่ว่าจะเป็นแรงงานประเทศไหน ทางเราสามารถจัดหาและบริการคุณได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเรามีศูนย์ประสานงาน ที่คอยให้ความร่วมมือและบริการด้านต่างๆ ในทุกๆประเทศ (ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์  ประเทศอินโดนีเซีย


        อัพเดทความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/twmanpowertaiwan