บริการงานเอกสาร visa & work permit

รับทำ

VisaNOn -B

Visa Non - O

รายงานตัว 90 วัน

Re - entry

เราทำอย่างถูกต้องตามฏหมาย

และ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เอกสารประกอบที่ต้องใช้เพื่อยื่นขอ Visa Non-B

คนต่างชาติท

1.พาสปอร์ต ดูอายุวีซ่าเป็นหลัก อย่างน้อยมีอายุ 1เดือน

2.เวิคเพอมิท (ในกรณีมีนายจ้างอยู๋แล้ว)

3.ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม ม.12 

 

นายจ้าง 

1.หนังสือรับรองบริษัท (ทุนจดทะเบียน)

2.รายชื่อพนักงาน ในประกันสังคมต้องมี คนไทย 4 คนต่างชาติ 1 

3. งบการเงินปีล่าสุด 

4. ภาพตึกบริษัท

สตม.jpg
1698b847c2e4fe98c05adcdc9d420590_L.jpg
4DQpjUtzLUwmJZZGV7QSff8WLSVt5pGpey7NXTai

ติดต่อในคลิกเดียว

เรายินดีบริการอย่างยิ่ง

Contact

59/1 ซอย ลาดพร้าว 71

แขวง สะพานสอง เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร 10310

​​

Tel: 02-539-7143-7

Fax: 02-539-2524

contact@twmanpower.com

  • line
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon

สาขาอโศก โทร. 02-038-1122

สาขาเพรชรบุรี โทร. 086-340-3637

สาขาอยุธยา โทร. 092-252-3263

สาขาชลบุรี โทร. 064-236-4233

สาขาสมุทรสาคร โทร. 082-906-3682

สาขาปทุมธานี โทร. 092-253-0164

สาขาสมุทรปราการ โทร. 061-385-3252

สาขาปราจีนบุรี โทร. 092-258-8017

สาขาระยอง โทร. 061-384-8207

© 2020 by twgroup.co.,ltd