ปก1.jpg

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

TW WORLD

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

kisspng-green-stock-photography-clip-art

สะดวก

kisspng-green-stock-photography-clip-art

รวดเร็ว

kisspng-green-stock-photography-clip-art

มืออาชีพ

TW เป็นผู้นำในด้าน“การนำเข้าแรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว ในระบบ MOU แบบครบวงจร (One Stop Service)” ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานนานกว่า 28 ปี  “ เราเข้าใจถึงปัญหาของผู้ประกอบการ”  ที่ต้องการแรงงานคุณภาพจึงทำให้เราสามารถสรรหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าวในระบบ MOU ที่เหมาะกับงานของผู้ประกอบการได้รับตรงตามที่ต้องการ “ TW มีทีมงานที่มีคุณภาพ”  พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับแรงงานด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่คุณจะมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพตรงต่อเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ 

ทำไมต้องจ้างแรงงานต่างด้าว

ในปัจจุบันแรงงานไทยไม่ต้องการทำงานบางประเภท เช่น งานก่อสร้าง งานในโรงงานอุตสาหกรรม งานทำความสะอาด งานขนสินค้า และงานชนิดอื่น ๆ ที่ต้องใช้แรงงานอย่างหนัก ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าวมาทำงานเหล่านี้แทน นอกจากนี้นายจ้างยังมีโอกาสได้แรงงานที่มีฝีมือ เพราะอัตราค่าแรงขั้นต่ำของไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน สามารถดึงดูดแรงงานที่มีคุณภาพมาทำงานในประเทศไทยได้

69322452_933819546976309_581788247776244

ข้อดีของการนำเข้าแรงงานแบบ MOU

1. แรงงานเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย

2. สามารถนำเข้ามาได้จำนวนมาก

3. สามารถกำหนดแรงงานที่ต้องการได้

4. เสียค่าใช้จ่ายน้อย

5. ความเสี่ยงไม่มี

บริการของเรา

1. บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า กัมพูชา และลาว ในรูปแบบ MOU โดยดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการนำเข้าแรงงาน อาทิเช่น

 • หนังสือแสดงความต้องการแรงงาน 

 • หนังสือแต่งตั้ง 

 • สัญญาจ้างแรงงาน 

 • บัญชีแสดงรายชื่อ 

2. ให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในด้านกฎหมายแรงงานต่างด้าวมามากกว่า 20 ปี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวในการดำเนินธุรกิจ

3. บริการปรับสภาพแรงงานสำหรับแรงงานประเภทพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวและแรงงานที่มีพาสปอร์ตประเภทท่องเที่ยว

ให้บริการสำหรับแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ไปดำเนินการนำเข้ามาใหม่ในรูปแบบ MOU อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยแรงงานประเภทนี้ จะแบ่งเป็น

 • พาสปอร์ตรูปแบบ CI และกลุ่มแรงงานพิสูจน์สัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่มีใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

 • พาสปอร์ตประเภทท่องเที่ยว โดยดำเนินการทำในรูปแบบ Return หรือ Re-MOU

ซึ่งสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อลดความหนาแน่นของการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นในปี 2563

64317902_878695559155375_266482598365521
S__1794053.jpg

4. ให้บริการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวประเภท MOU ที่มีใบอนุญาตทำงาน ครบวาระ 2 ปีแรกและบริการดำเนินการขยายเล่ม

 • ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวประเภท MOU ที่มีใบอนุญาตครบวาระ 2 ปีแรก

 • บริการดำเนินการขยายเล่ม สำหรับแรงงานสัญชาติกัมพูชา

 • ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวที่มีใบแจ้งออกจากนายจ้างเดิม กรณีแจ้งออกว่า “เลิกจ้าง” ใบแจ้งออกมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่แจ้งออก

ในกรณีแจ้งออกว่ากลับบ้านและใบแจ้งออกหมดอายุ เกิน 30 วัน โดยบริษัทจะดำเนินการต่อใบอนุญาตการทำงานของแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย

5. ให้บริการด้านบริหารจัดการแรงงาน ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ของบริษัทท่านโดยรับดูแลในด้าน

 • การสรรหาพนักงาน

 • การจัดหาที่พักให้แก่พนักงาน

 • ดูแลรับส่งพนักงาน

 • รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและลดภาระในการบริหารแรงงานต่างด้าว ให้แก่บริษัทของท่านและเพื่อให้ท่านได้นำเวลาอันมีค่าไปขยายธุรกิจของท่านให้เติบโตทันการแข่งขันในยุคปัจจุบัน

6. บริการด้านเอกสารของแรงงานต่างด้าว อาทิ ใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit), วีซ่า (VISA), รายงานตัว 90 วัน, แจ้งที่อยู่อาศัย และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว โดยดำเนินการตั้งแต่การกรอกเอกสาร เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างรวดเร็วฉับไว เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกรมการจัดหางานในการดำเนินการให้แรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยทางบริษัท ดำเนินการให้แก่ท่านทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล, ชลบุรี, สระบุรี, ระยอง, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นนทบุรี และจังหวัดอื่นๆอีกมากมาย

ใบอนุญาตินำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0016/2559

warning.jpg
warning.jpg

ตำเตือน!!! การจ้างแรงงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องถือว่าผิดกฎหมายมีความผิดทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

นายจ้าง

โทษปรับ 10,000 – 100,000 บาท / ต่างด้าว 1 คน ทำผิดซ้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี

หรือปรับ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวทำงาน 3 ปี

ลูกจ้าง

โทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท / ต่างด้าว 1 คน ถูกส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรแรงงานต่างด้าว

ห้ามขออนุญาตทำงานภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับโทษ

ติดต่อในคลิกเดียว

เรายินดีบริการอย่างยิ่ง

02-539-7143-7

 • White Facebook Icon
ช่องทาง Facebook
 • line copy
ช่องทาง Line